КРЫЖОВЫ ШЛЯХ

 

Крыжовы шлях Збаўцы нашага Езуса Хрыста


У Ерузалеме ўзнікла традыцыя хадзіць па месцах,  звязаных з мукай Езуса Хрыста, нашага Збаўцы, каб разважаць Яго Крыжовы шлях на Кальварыю. З часам ва ўсім Касцёле пачалі  ўзводзіць т.зв.  «стацыі»  мукі  Панскай.  Вернікі,  асабліва  ў  часе Вялікага посту, абыходзяць іх, разважаючы цярпенні Збавіцеля.


О Езу, Укрыжаваны мой Збавіцель! Разважаючы  пра  Твае  Мукі, хачу перапрасіць Цябе за грахі, падзякаваць за вялікую любоў Тваю і выпрасіць ласку вытрываласці ў  добрым. Ахвярую  Табе гэтыя малітвы  і  разважанні  таксама  і  за  душы  чысцовыя. Асабліва за душу (называецца імя). Дапамажы мне, Езу мілы, у гэтай святой практыцы.


Стацыя 1

Езус асуджаны на смерць

З Евангелля паводле св. Марка 15, 15:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«Тады Пілат,  хочучы дагадзіць народу, звольніў ім Вараву, а Езуса аддаў пасля бічавання распяць».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 2

Езус бярэ крыж
З Евангелля паводле св. Яна 19, 17:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«І, несучы крыж свой, Ён выйшаў на ўрочышча Чарапоў, што па жыдоўску называецца Галгофа».

                                                                                                                                                                                  Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!
  

Стацыя 3

Езус падае першы раз
З Евангелля паводле св. Яна 12, 24:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«Калі  пшанічае  зерне,  упаўшы  на  зямлю,  не  памрэ,  то застанецца  само,  а калі памрэ,  дасьць  багаты  плён».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 4

Езус сустракае сваю Маці
З Евангелля паводле св. Лукі 2, 34-35:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!

 

«І благаславіў іх Сімяон і сказаў Марыі,  Маці  Яго: Ён вось пастаўлены  на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі і на знак,  якому  працівіцца  будуць,  а Тваю  душу праб’е меч».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!

Стацыя 5

Сымон Кірынэец дапамагае Езусу несці крыж
З Евангелля паводле св.Марка 15, 21:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«І прымусілі нейкага  Сымона  Кірынэйца, бацьку Аляксандра й  Руфа,  які  ішоў  з поля, каб  нёс  крыж  Ягоны».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 6

Вераніка выцірае твар Езуса
З Кнігі прарока Ісаі 53, 2-3:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!

Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!

 

«Не  меў  ён  ані  прывабнасці,  ані  бляску,  кааб  на  Яго паглядзець, ані выгляду, каб  нам  падабацца. Пагарджаны  і  адпіхнуты людзьмі(...),як хтосьці, перад кім закрываюць твар».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!

 

Стацыя 7

Езус падае другі раз
З Евангелля паводле св. Марка 14, 34-35:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«І (Езус) сказаў  ім:  сумная душа мая аж да

смер-ці (...).

І, адышоўшыся  трохі,  упаў  на  зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула Яго гэтая часіна».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 8

Езус суцяшае ерузалемскіх жанчын

З Евангелля паводле св. Лукі 23, 27-28:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«І йшло за Ім вялікае  мноства народу і жанчын, якія плакалі й галасілі па Ім.  Езус жа, звярнуўшыся да іх, сказаў: дочкі ерузалемскія!  Не  плачце  па  Мне, але  плачце па сабе і па дзецях вашых».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 9

Езус падае трэці раз
З Евангелля паводле св. Мацвея 11, 28-30:


С.:
Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!

 

«Прыйдзіце да мяне ўсе  працуючыя і абцяжараныя, і Я супакою вас. Вазьміце ярмо  Маё  на  сябе і наўчыцеся ад Мяне: бо Я ціхі і лагоднага сэрца, і знойдзеце супакой душам вашым. Бо ярмо Маё любае і цяжар Мой лёгкі».


Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 10

З Езуса здзіраюць адзенне
З Евангелля паводле св. Марка 15, 24:


С.:
Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!

 

«Падзялілі вопратку Ягоную, кідаючы жэрабе, каму што ўзяць».
 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 11

Укрыжаванне Езуса
З Евангелля паводле св. Марка 15, 25-26:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«Была  трэцяя  гадзіна, і распялі Яго на крыжы. І быў надпіс віны Ягонае напісаны: Цар Юдэйскі. І з Ім разам распялі двух разбойнікаў, аднаго з правага, а другога з левага боку Яго».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 12

Езуса памірае на крыжы
З Евангелля паводле св. Марка 15, 33-39:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!

 

«І а  шостай  гадзіне  настала  цемра  па ўсёй зямлі ажно да дзевятае гадзіны. І а дзевятай гадзіне загаласіў Езус моцным голасам:  Элоі, Элоі! ламма  сабахтані! што абазначае:  Божа  Мой,  Божа  Мой!  на   што  Ты  Мяне  пакінуў?   (...)   Адзін   жа,

пабегшы й набраўшы  ў  губку  воцату  ды  насадзіўшы  яе  на трысціну,  паіў  Яго. (...)  Езус  жа,  загаласіўшы  моцным голасам, сканаў. (...) Сотнік  жа, што  стаяў насупраць  Яго, сказаў: сапраўды, чалавек гэты быў Сын Божы».

 Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Стацыя 13

Езуса здымаюць з крыжа
З Евангелля паводле св. Яна 19, 25, 32-34, 38:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«Стаялі ж ля крыжа  Езусавага  Маці  Яго і сястра  Маці Яго Марыя Клеафасава і Марыя Магдалена (...)   І  вось  прыйшлі  жаўнеры (...), падышлі да Езуса і ўбачылі, што Ён памёр ужо ...), адзін з жаўнераў  прабіў Яму бок дзідаю,  і  ўраз  жа пацякла кроў  і  вада (...)  Потым  Юзаф  з   Арыматэі (...) папрасіў Пілата, каб зняць цела Езуса».


Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!  

Стацыя 14

Езуса кладуць у грабніцу
З Евангелля паводле св. Марка 15, 45-47:

 

С.: Кланяемся Табе, Пане Езу Хрыстэ!
Усе: Бо праз Крыж і Муку сваю свет адкупіў Ты!


«І (Пілат), даведаўшыся  ад  сотніка, аддаў  цела  Юзафу. І купіўшы палатно ды зняўшы Яго, абвіў палатном і палажыў Яго ў магілу, што была  высечана ў скале, ды прываліў камень да дзвярэй  магілы. А  Марыя  Магдалена  і  Марыя, маці Юзафа, глядзелі, дзе Яго палажылі».

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Маці Божая Балесная, заступіся за нас!


Добры Езу і наш Пане,

дай ім вечнае спачыванне.


Перад алтаром

 

Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...

 

Які за нас цярпеў ад ранаў,

Езу Хрыстэ, змілуйся над намі!


Маці Божая Балесная,

заступіся за нас!


Добры Езу і наш Пане,

дай ім вечнае спачыванне.

 

Няхай будзе пахвалёны Найсвяцейшы Сакрамэнт –  

Праўдзівае Цела і Кроў Пана нашага Езуса Хрыста.


Малітва на заканчэнне Крыжовага шляху


Езу Хрыстэ, наш Збавіцель! На гэтым Крыжовым шляху спазналі мы Тваю бязмежную міласэрнасць і любоў да нас, грэшных. Ты мукамі сваімі і смерцю крыжоваю заплаціў  Айцу Нябеснаму за нашыя  правіны  і  заслужыў  нам  вечнае шчасце. Прымі ж,  Божа, у падзяку  хоць  гэтую  вось дарогу, што мы прайшлі разам з Табою. Дай, каб пачуццё, што  ўзрушыла  нас падчас гэтага шляху, трывала ў  нашых  душах і ў памяці ды сталася  нам  на  збаўленне,  а  душам  чысцовым на палёгку. Маці, Валадарка свету, што  мукі з Сынам дзяліла, маліся за нас  грэшных, за душы  памерлых, у  чысцы  замкнёных!  Амэн.


Можна закончыць

«Крыжовы шлях»

малітвай за памерлых.

 

Hosted by uCoz